การลงโปรแกรมบน Ubuntu อีกเครื่องหนึ่ง ให้มีโปรแกรมเหมือนเครื่องต้นฉบับทั้งหมด

วิธีการคือ

  1. ไปที่เครื่องหลักที่มีโปรแกรมครบ สั่ง
  2. ไปที่เครื่องลูกที่เราจะลงโปรแกรมเหมือนเครื่องหลัก
  3. คัดลอก /etc/apt จากเครื่องหลัก ลงเครื่องลูก และคัดลอก installed-package-list จากเครื่องหลักมาไว้ใน home ของเราด้วย
  4. ตั้งค่า Internet เครื่องลูกให้เรียบร้อยใช้ออกเน็ตได้
  5. สั่ง
  6. สั่ง
  7. ติดตั้ง dselect โดยสั่ง
  8. เปิด dselect ด้วยสิทธิ์ root
  9. เลือก Install จากนั้นโปรแกรมจะลงโปรแกรมทั้งหมดให้อัตโนมัติ

ข้อมูลจาก http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1077135&p=6779737#post6779737

Loading Facebook Comments ...