บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายเท่ากับ (=)

เครื่องหมายเท่ากับ(=) มีหน้าที่กำหนดค่า address ไม่ใช่กำหนดค่าในทุกกรณี

เป็นต้นว่ากำหนด a=b หมายถึง ให้ตัวแปร a ชี้ address ไปที่ตำแหน่งของตัวแปร b ดังนั้นตัวแปร a กับ b เป็นตัวเดียวกัน

โดยโปรแกรมจะไม่ไม่สร้าง object ใหม่ให้หากเราไม่กำหนด ในกรณีที่ตัวแปรอื่นมีค่าซ้ำกับอีกตัวแปรหนึ่ง มันจะชี้ไปที่เดียวกันเช่น
a=3
b=4
c=a+1
จากคำสั่งข้างต้นจะได้ว่า b จะมี address เท่ากับ c เพราะค่าเท่ากัน

แล้วทำไมกรณีที่สั่ง
a=3
b=a
a=4
ทำไม b ถึงไม่เป็น 4 เพราะตามลำดับจะทำจากขวามาซ้ายคือ สร้างตัวเลข 4 ใน ram ก่อน(หรือหาจากใน ram) แล้วให้ a ชี้ไปตำแหน่งนั้น โดยไม่ไปยุ่งกับตัวแปร b ดังนั้นค่า b จึงชี้ที่เดิม คือ 3