การใช้ font THSarabun หรือภาษาไทย ใน mpdf 7

อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างอย่างสั้นที่สุดที่ เพื่อ demo ให้ดูนะครับ ต้องไปประยุกต์เอาเอง

  1. ติดตั้ง mpdf โดยสั่ง composer require mpdf/mpdf
  2. สร้าง folder ชื่อ font แล้วเอา font ใส่ลงไป (พวกไฟล์ .ttf เช่น Sarabun-Regular.ttf)
  3. code ตามนี้ครับ (จุดสำคัญคือบรรทัด 18 key ของ array ต้องเป็นตัวเล็กหมด)
  4. ลองทดสอบครับ ใช้ได้เลย
Loading Facebook Comments ...