วิธีการสุ่มค่าจาก SQL ที่ดีกว่าการใช้ ORDER BY RAND()

โดยทั่วไปเท่าที่ผมเห็น การจะสั่ง sql ให้ดึงแถวที่ต้องการมาโดยเรียงลำดับแบบสุ่มจะใช้วิธี ORDER BY RAND() เช่น

SELECT * FROM `table` WHERE 1 ORDER BY RAND()

แต่วิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีเลย เพราะสมมุตว่าข้อมูลมีจะนวน 100000 แถว จะต้องเกิดการ random ค่าทั้งหมด 100000 ครั้ง นอกจากนั้นเมื่อ random เสร็จ ก็ต้องเอาข้อมูลนั้นมาเรียงลำดับใหม่อีกครั้ง ซึ่งในขั้นตอนการเรียง โดยมากแล้ว ตัว Database จะไม่ยอมให้ใช้เนื้อที่เกินจำนวนหนึ่งใน RAM แต่ถ้าข้อมูลเยอะๆแบบนี้ จะใช้การเขียนลง file ก่อน แล้วค่อย sort ซึ่งทำให้ช้ากว่าใน RAM มาก

ดังนั้นผมจึงหาวิธีสุ่มค่าที่มีประสิทธิ์ภาพที่ดีกว่าในเน็ต ซึ่งได้ผลลัพธ์คือเว็บนี้ เค้าแนะนำให้ทำแบบนี้แทนครับ

SELECT * FROM  (
    SELECT @cnt := COUNT(*) + 1,
        @lim := 10
    FROM  `table`
) vars
STRAIGHT_JOIN
 (
    SELECT r.*,
        @lim := @lim - 1
    FROM  `table` r
    WHERE  (@cnt := @cnt - 1)
        AND RAND(20090301) < @lim / @cnt
) i

โดย `table` หมายถึงชื่อตาราง และตรง @lim := 10 หมายถึงต้องการ 10 ตัว ส่วนตัวเลข 20090301 เค้าบอกเป็นเลขอะไรก็ได้ เค้าเอาเลขนี้มาจากวันที่โพส และควรเปลี่ยนทุกครั้ง เพื่อให้ผลไม่เหมือนเดิม

หลักการทำงานคือเหมือนเค้าใช้หลักความน่าจะเป็นแทนการสุ่มมั้งครับ

จริงๆในเว็บต้นฉบับ เค้าบอกมีวิธีสำหรับแถวเดียวอยู่ด้วย แต่ผมไม่สามารถทำความเข้าใจได้ครับ

Loading Facebook Comments ...