วิธีแก้ไวรัสทำให้เปิดเข้าโฟลเดอร์ไม่ได้

โปรด อย่าติดต่อทาง FB ทาง Message นะครับ ถ้าไม่ได้ Add friend ผมไม่เห็นว่ามีข้อความมา แล้วผมไม่รับเพื่อนหากไม่มีเพื่อร่วมกันอย่างน้อย 10 คน ยกเว้นช่วงที่นั้นผมเพิ่งเข้าค่ายหรือมีกิจกรรม ถ้ามีข้อสงสัย comment ด้านล่างได้เลยครับ

เคยเป็นไหม เวลาเสียบแฟลชไดร์ใส่เครื่องแล้วไม่สามารถเปิดเข้าโฟลเดอร์ใดๆได้เลย หรือมันหายไปเลยทั้งๆที่ไม่ได้ลบ ถ้าหากคุณกำลังเป็นอยู่ขอบอกว่าแฟลชไดร์คุณโดนไวรัสเล่นงานเข้าแล้ว วันนี้เรามีวิธีแก้มานำเสนอ วิธีแก้นี้สามารถใช้กับไวรัสเกือบทุกตัวที่เป็นไวรัสซ่อนโฟลเดอร์อีกด้วย

เข้าใจสาเหตุที่โฟลเดอร์เปิดไม่ได้ก่อน

ที่เปิดไม่ได้นั้นเป็นเพราะไวรัสซ่อนโฟลเดอร์จริงๆเอาไว้ จากนั้นสร้างทางลัด Shortcut ขึ้นมา โดยมันจะไปบังคับเปิดตัวไวรัส แต่เนื่องจากว่าที่อยู่ ของไวรัสเปลี่ยนไป เพราะเปลี่ยนเครื่อง ชื่อไดร์จึงเปลี่ยนไป ทำให้ไม่สามารถเปิดไวรัสได้ วิธีแก้คือทำให้โฟลเดอร์หายซ่อน แล้วลบทางลัดออก

วิธีแก้ไวรัสเปิดโฟลเดอร์ไม่ได้

 1. กด Start แล้วพิมพ์ cmd แล้วกด cmd.exe (หากใช้ Window XP ให้กด Run แล้วพิมพ์ cmd แล้วกด OK)
 2. พิมพ์ชื่อไดร์ของแฟลชไดร์ ตามด้วย : แล้ว  Enter เช่น G: แล้ว Enter
 3. หากทำถูกต้อง มันจะขึ้นบรรทัดใหม่แล้วมีรูปแบบเป็น ชื่อไดร์:/>  เช่น D:/>
 4. พิมพ์ del /F /Q *.lnk เพื่อลบตัว Shortcut ทั้งหมด
 5. รอจนกว่าจะมีข้อความขึ้นตามข้อ 3
 6. พิมพ์ attrib -s -h -r /S /D * 
 7. รอจนกว่าจะมีข้อความขึ้นตามข้อ 3

หากจำไม่ได้ เรามีวิธีง่ายกว่านั้น คือทำเป็น Bat File เพื่อง่ายต่อการใช้งาน

การสร้างโปรแกรมเพื่อแก้ให้โฟลเดอร์ที่เปิดไม่ได้เพราะไวรัสซ่อนโฟลเดอร์สามารถเปิดได้

 1. เปิด Notepad ขึ้นมาครับ
 2. พิมพ์ Code ดังต่อไปนี้ครับ (คัดลอกไปก็ได้)
  del /F /Q *.lnk
  attrib -s -h -r /S /D *
 3. จากนั้นกด File > Save As แล้ว Save ชื่อ “ShowHidden.bat” (พิมพ์ฟันหนูด้วยนะครับ) ไว้ที่ Desktop หรือที่ไหนก็ได้ที่คุณจำได้

การใช้โปรแกรมที่เราสร้างเพื่อให้โฟลเดอร์ที่ซ่อนจากไวรัสซ่อนโฟลเดอร์อยู่สามารถเปิดได้

 1. Copy ตัว ShowHidden.Bat ไปไว้ในไดร์ของแฟลชไดร์ที่มีปัญหา
 2. เปิดตัว ShowHidden.bat รอจนกว่าหน้าจอดำๆจะดับไป
 3. ลองเปิดได้เลยครับ

กรณีที่ทำตามขั้นตอนการทำให้โฟลเดอร์ที่ถูกซ่อนจากไวรัสซ่อนโฟลเดอร์ปรากฏแล้วยังไม่สามารถเปิดได้

หมาย ความว่าเครื่องคุณมีไวรัสแล้ว ทำให้เมื่อแสดงโฟลเดรอ์แล้วไวรัสแปลงกลับในทันทีครับ แต่ไม่ต้องห่วงเรามีวิธีนำเสนอ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปิด Notepad ขึ้นมา
 2. พิมพ์ข้อความตามนี้ (หรือคัดลอกไป)
  Option Explicit 
  Dim objFSO,oWS,objFolder,objColFolders
  Dim tfolder,oLink
  Dim strPath
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set oWS = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  Set objFolder = objFSO.GetFolder(".")
  Set objColFolders = objFolder.SubFolders 
  
  For Each tfolder In objColFolders
  	strPath = "./" & tfolder.Name & ".lnk"
  	'MsgBox strPath
  	Set oLink = oWS.CreateShortcut(strPath) 
  	oLink.TargetPath = "%windir%/explorer.exe"
  	oLink.Arguments = tfolder.Name
  	oLink.Save  
  Next
  MsgBox "Complete"
 3. Save File ชื่อ “CreateShortcut.vbs” (พิมพ์ฟันหนูด้วยเหมือนเดิม)
 4. วิธีใช้คือกอปไปไว้ในแฟลชไดร์ที่มีปัญหา จากนั้นเปิดตัวนี้ครับ รอจนกว่าจะมี MessageBox ขึ้นมาบอกว่า Complete ครับ

ท่านสามารถดาวโหลดตัวแก้โฟลเดอร์เปิดไม่ได้เพราะไวรัสซ่อนโฟลเดอร์จากลิงค์ด้านล่างครับ

ChangeLog

 • 02/07/2013 – 10:30 แก้ไขตัว VBS ให้ถูกต้องยิ่งขึ้นสามารถใช้กับ Windows 8 ได้
Loading Facebook Comments ...