อยากเขียนโปรแกรมเริ่มจากภาษาอะไรดี?

วันนี้เรามาคุยกันเรื่องการเขียนโปรแกรม เราควรเริ่มจากภาษาอะไรดีนะครับ โดยในปัจจุบันภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมมีอยูมากมายเช่นเวลาเขียนโปรแกรมทั่วไป ก็ C, C++, C#, Java, Visual Basic, Delphi และอื่นๆเป็นต้น ถ้าเขียนบนใช้บนเว็บก็มีพวก PHP, ASP, Python, Ruby, Javascript เป็นต้น

โดย ทั่วไปถ้าเราไปถามตามเว็บบอร์ดหรือใครๆมักได้รับคำแนะนำว่าควรเริ่มจากภาษา C เพราะในปัจจุบันภาษาใหม่ๆ มักจะมีรูปแบบ syntax เป็น C-Style คือมีความคล้ายคลึงภาษา C ดังนั้นเมื่อเราศึกษาภาษา C จนเชี่ยวชาญแล้วการไปเรียนต่อภาษาอื่นจึงไม่ใช่เรื่องยาก ยกเว้น Visual Basic กับ Delphi ที่ 2 ภาษานี้จะเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนภาษา C ซึ่งผมเห็นว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่นัก เพราะภาษา C นั้นค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควร ซึ่งภาษาใหม่ๆที่พัฒนามามีการพัฒนาให้ลดการยุ่งยากในเรื่องนี้ไปได้ เช่นตัวแปรชนิด String(สายอักขระ หรือข้อความต่างๆ) ที่มีใน Java, C++, C# แต่ใน C ไม่มี มีแต่ตัวแปรชนิด char(ตัวอักษร 1 ตัว) แต่ประกาศแบบ Array(แถวลำดับหรืออะไรหว่า ลืมชื่อภาษาไทย แต่ลักษณะคล้ายๆสายอักขระ แต่จำกัดขนาด) ซึงยุ่งยากต่อการใช้ เพราะมีการจำกัดขนาดเช่น เราประกาศตัวแปรรับได้แค่ 200 ตัว แต่ผู้ใช้ดันใส่มา 300 ตัว โปรแกรมก็มีโอกาศพังสูง ซึ่งภาษาใหม่ๆได้มีการแก้ปัญหานี้ด้วยตัวแปร String

แต่การเรียนภาษา C มีข้อดีคือ ฝึกกระบวนการคิดได้ดี เช่นการเขียนโปรแกรมหาคำๆหนึ่งในข้อความที่ได้รับเข้าไป โดยสมมุติว่าคำที่หามีขนาดไม่เกิน 10 ตัว และข้อความทั้งหมดมีขนาดไม่เกิน 200 ตัว

ภาษา C# เขียนดังนี้

 using System;
 namespace C_TEST{
   class Program{
     public static void Main(string[] args){
       string input;
       string find; 
       Console.Write("String: ");
       input = Console.ReadLine();
       Console.Write("Find: ");
       find = Console.ReadLine();
       if(input.IndexOf(find) > -1){
         Console.WriteLine("Found.");
       }else{
         Console.WriteLine("Not found.");
       }
     }
   }
 }

แต่ถ้าเป็นภาษา C จะเขียนแบบนี

#include <stdio.h>

int my_strlen(char *str){
  int i = 0;
  while(str[i] !='\0'){ //ใช้ str[i] == 0 ก็ได้
    i++;
  }
  return i;
}

int main(){
  char str[201]; //ใช้กี่ตัว ต้องประกาศเพิ่ม 1 ตัว เพราะช่องสุดท้ายจะใช้เก็บ \0 เพื่อบอกว่าจบ String
  char find[11];
  int len_str;
  int len_find;
  int i,j;
  int found = 0;
  int bool_in_loop = 0;

  printf("String: ");
  gets(str);
  printf("Find: ");
  gets(find);

  len_str = my_strlen(str);
  len_find = my_strlen(find);
  //ใช้ strlen ของ string.h ก็ได้ เป็นการนับว่ามีกี่ตัวอักษร

  for(i = 0;i<len_str;i++){    // วนให้ครบทุกตัว
    bool_in_loop = 1;       //กำหนดให้ผ่านเงื่อนไข
    for(j=0;j<len_find;j++){  // วนเพื่อตรวจว่ามีคำที่หาไหม
      if(i+j >= len_str){     //ตรวจว่าไม่เกินความยาวของ String หลัก
        bool_in_loop = 0;  //ถ้าเกิน ไม่ผ่าน
        break;           //จบ Loop นี้
      }
      if(str[i+j] != find[j]){   //ตรวจว่าตรงกันไหม
        bool_in_loop = 0;  //ถ้าไม่ตรง กำหนดให้ไม่ผ่าน
        break;           //จบ Loop นี้
      }
    }
    if(bool_in_loop == 1){  //ตรวจว่าผ่านไหม
      found++;          //ถ้าผ่าน ให้เพิ่มตัวนับ
    }
  }

  if(found == 0){         //ถ้าเจอไม่เจอ
    printf("Not found.");
  }else{                 //ถ้าเจอ
    printf("Found.");
  }
  return 0;
}

 

จะเห็นได้ว่า Code ยาวและยุ่งยากกว่ามาก ซึ่งถ้ามองในแง่การใช้ถือว่าเสียเวลาเขียน แต่ในแง่ของการฝึก เป็นการฝึกให้คิดได้ดีพอสมควร ต้องใช้ loop 2 ชัั้นเพื่อตรวจเลยทีเดียว แถมยังต้องกำหนดขนาดของ char array ด้วย

ดังนั้นผมเห็นว่าการที่เราจะเลือกเรียนภาษาใดๆ ควรเลือกให้เหมาะสมกับงานไปเลยดีกว่าครับ เช่น

 • Java งานที่ต้องใช้แบบ Cross Platform(ใช้งานได้ทั้ง Windows Linux หรืออื่นๆ) และเขียนโปรแกรมบน Android ภาษานี้ผมว่ามันมีข้อเสียคือถ้ามี GUI มันจะทำงานได้ค่อนข้างช้า(หรือผมเขียนแย่เองหว่า)
 • C# เขียนโปรแกรมใช้บน Windows เท่านั้น ทำงานได้เร็วกว่า Java ที่มี GUI แต่ถ้าต้องการเขียนแบบข้าม Platform ต้องใช้ GTK+ ช่วย ซึ่งทำให้ช้าลง
 • C, C++ ใช้สำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงมากๆ เช่นพวกเกมส์ หรือโปรแกรมคำนวนใหญ่ๆ
 • PHP, ASP, Javascript สำหรับเป็น Web Programmer โดยเฉพาะเลย
 • ภาษาอื่นๆ ไม่รู้ครับ ที่ใช้หลักๆมีแค่นี้

ส่วนภาษา Visual Basic, Delphi นั้นไม่แนะนำให้เรียนครับ เพราะมันไม่ค่อยคล้ายภาษาอื่นๆ เวลาไปเรียนรู้ใหม่มันจึงยาก

อนึ่ง การเขียนโปรแกรมบน iOS (พวก iPhone, iPad) นั้นต้องใช้ภาษา Objective-C ซึ่งผมได้ยินมาว่า เหมือนต้องเรียนใหม่หมด คิดว่าไม่คล้าย C-Style แต่เท็จจริงเป็นอย่างไรไม่ทราบ

Loading Facebook Comments ...