อยากเขียนโปรแกรมเริ่มจากภาษาอะไรดี?

วันนี้เรามาคุยกันเรื่องการเขียนโปรแกรม เราควรเริ่มจากภาษาอะไรดีนะครับ โดยในปัจจุบันภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมมีอยูมากมายเช่นเวลาเขียนโปรแกรมทั่วไป ก็ C, C++, C#, Java, Visual Basic, Delphi และอื่นๆเป็นต้น ถ้าเขียนบนใช้บนเว็บก็มีพวก PHP, ASP, Python, Ruby, Javascript เป็นต้น

โดย ทั่วไปถ้าเราไปถามตามเว็บบอร์ดหรือใครๆมักได้รับคำแนะนำว่าควรเริ่มจากภาษา C เพราะในปัจจุบันภาษาใหม่ๆ มักจะมีรูปแบบ syntax เป็น C-Style คือมีความคล้ายคลึงภาษา C ดังนั้นเมื่อเราศึกษาภาษา C จนเชี่ยวชาญแล้วการไปเรียนต่อภาษาอื่นจึงไม่ใช่เรื่องยาก ยกเว้น Visual Basic กับ Delphi ที่ 2 ภาษานี้จะเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนภาษา C ซึ่งผมเห็นว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่นัก เพราะภาษา C นั้นค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควร ซึ่งภาษาใหม่ๆที่พัฒนามามีการพัฒนาให้ลดการยุ่งยากในเรื่องนี้ไปได้ เช่นตัวแปรชนิด String(สายอักขระ หรือข้อความต่างๆ) ที่มีใน Java, C++, C# แต่ใน C ไม่มี มีแต่ตัวแปรชนิด char(ตัวอักษร 1 ตัว) แต่ประกาศแบบ Array(แถวลำดับหรืออะไรหว่า ลืมชื่อภาษาไทย แต่ลักษณะคล้ายๆสายอักขระ แต่จำกัดขนาด) ซึงยุ่งยากต่อการใช้ เพราะมีการจำกัดขนาดเช่น เราประกาศตัวแปรรับได้แค่ 200 ตัว แต่ผู้ใช้ดันใส่มา 300 ตัว โปรแกรมก็มีโอกาศพังสูง ซึ่งภาษาใหม่ๆได้มีการแก้ปัญหานี้ด้วยตัวแปร String

แต่การเรียนภาษา C มีข้อดีคือ ฝึกกระบวนการคิดได้ดี เช่นการเขียนโปรแกรมหาคำๆหนึ่งในข้อความที่ได้รับเข้าไป โดยสมมุติว่าคำที่หามีขนาดไม่เกิน 10 ตัว และข้อความทั้งหมดมีขนาดไม่เกิน 200 ตัว

ภาษา C# เขียนดังนี้

แต่ถ้าเป็นภาษา C จะเขียนแบบนี

 

จะเห็นได้ว่า Code ยาวและยุ่งยากกว่ามาก ซึ่งถ้ามองในแง่การใช้ถือว่าเสียเวลาเขียน แต่ในแง่ของการฝึก เป็นการฝึกให้คิดได้ดีพอสมควร ต้องใช้ loop 2 ชัั้นเพื่อตรวจเลยทีเดียว แถมยังต้องกำหนดขนาดของ char array ด้วย

ดังนั้นผมเห็นว่าการที่เราจะเลือกเรียนภาษาใดๆ ควรเลือกให้เหมาะสมกับงานไปเลยดีกว่าครับ เช่น

  • Java งานที่ต้องใช้แบบ Cross Platform(ใช้งานได้ทั้ง Windows Linux หรืออื่นๆ) และเขียนโปรแกรมบน Android ภาษานี้ผมว่ามันมีข้อเสียคือถ้ามี GUI มันจะทำงานได้ค่อนข้างช้า(หรือผมเขียนแย่เองหว่า)
  • C# เขียนโปรแกรมใช้บน Windows เท่านั้น ทำงานได้เร็วกว่า Java ที่มี GUI แต่ถ้าต้องการเขียนแบบข้าม Platform ต้องใช้ GTK+ ช่วย ซึ่งทำให้ช้าลง
  • C, C++ ใช้สำหรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงมากๆ เช่นพวกเกมส์ หรือโปรแกรมคำนวนใหญ่ๆ
  • PHP, ASP, Javascript สำหรับเป็น Web Programmer โดยเฉพาะเลย
  • ภาษาอื่นๆ ไม่รู้ครับ ที่ใช้หลักๆมีแค่นี้

ส่วนภาษา Visual Basic, Delphi นั้นไม่แนะนำให้เรียนครับ เพราะมันไม่ค่อยคล้ายภาษาอื่นๆ เวลาไปเรียนรู้ใหม่มันจึงยาก

อนึ่ง การเขียนโปรแกรมบน iOS (พวก iPhone, iPad) นั้นต้องใช้ภาษา Objective-C ซึ่งผมได้ยินมาว่า เหมือนต้องเรียนใหม่หมด คิดว่าไม่คล้าย C-Style แต่เท็จจริงเป็นอย่างไรไม่ทราบ

Loading Facebook Comments ...