css ให้ default ในกรณีไม่ hover

บทความนี้เป็นเรื่องของ CSS แบบง่าย คือผมทำงานเรื่องนึง คือเค้าให้ทำ list ที่มี object 3 ตัว และ fix ความสูงไว้ ผมต้องทำตามนี้คือ

  1. ในกรณีไม่ได้ hover li ใดไว้ ให้ li แรกแสดงรายละเอียด
  2. กรณีมีการ hover ให้แสดงรายละเอียดของตัวที่ hover

อันนี้คือสิ่งที่ผมทำได้ http://jsfiddle.net/M4Db5/1/

หลักการของผมคือ ถ้า hover ปกติก็ให้มันแสดง แต่ถ้า containner ไม่ได้ hover ไป hover ที่อื่น ก็ให้เลือกตัวแรก ง่ายๆครับ ไม่ยาก

EDIT: เพิ่ม class default ไว้บอกว่าถ้าไม่ hover จะแสดงตัวไหน

Loading Facebook Comments ...